Design

עד 5 עמודים
5200
החל מ-
 • 5 עמודים לבחירתכם
 • 100% מותאם למובייל
 • תהליך איפיון אתר מלא
 • שימוש בתוספי פרימיום
 • התקנת תעודת אבטחה
 • קישור לרשתות חברתיות
 • תחזוקת אתר ל-3 חודשים
 • אפשרות למכירת מוצרים (ווקומרס)

unique

עד 8 עמודים
6300
החל מ-
 • 8 עמודים לבחירתכם
 • 100% מותאם למובייל
 • תהליך איפיון אתר מלא
 • שימוש בתוספי פרימיום
 • התקנת תעודת אבטחה
 • קישור לרשתות חברתיות
 • תחזוקת אתר ל-3 חודשים
 • אפשרות למכירת מוצרים (ווקומרס)
פופולרי

Creative

עד 10 עמודים
7500
החל מ-
 • 10 עמודים לבחירתכם
 • 100% מותאם למובייל
 • תהליך איפיון אתר מלא
 • שימוש בתוספי פרימיום
 • התקנת תעודת אבטחה
 • קישור לרשתות חברתיות
 • תחזוקת אתר ל-3 חודשים
 • אפשרות למכירת מוצרים (ווקומרס)